Puslapio medis
facebook

Darbuotojų atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai

RPPC 5 Apie centrą 5 Struktūra 5 Darbuotojų atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai

ĮSAKYMAS DĖL PABĖGĖLIŲ PRIĖMIMO CENTRO PAREIGYBIŲ, KURIAS SIEKIANT EITI ARBA JAS EINANT TEIKIAMAS RAŠYTINIS PRAŠYMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBAI PATEIKTI INFORMACIJĄ APIE ASMENĮ, SĄRAŠO TVIRTINIMO

SKYRIŲ NUOSTATAI

Administravimo skyriaus nuostatai

Priėmimo skyriaus nuostatai

Integracijos koordinavimo skyriaus nuostatai

Priežiūros ir ūkio skyriaus nuostatai

Apgyvendinimo koordinavimo ir kompleksinės pagalbos teikimo skyriaus nuostatai

Naujininkų pabėgėlių stovyklos nuostatai

PAREIGYBIŲ APRAŠYMAI

Direktoriaus pavaduotojas

Direktoriaus patarėjas integracijos klausimais

Administravimo skyriaus vadovas

Priėmimo skyriaus vadovas

Apgyvendinimo koordinavimo ir kompleksinės pagalbos teikimo skyriaus vadovas

Integracijos koordinavimo skyriaus vadovas

Projektų valdymo vadovas

Komunikacijos specialistas

Viešųjų pirkimų specialistas

Teisininkas

Personalo ir dokumentų tvarkymo vyr. specialistas

Personalo specialistas

Dokumentų tvarkymo specialistas

Žmogiškųjų išteklių specialistas

Projektų koordinatorius

Vyr. buhalteris

Buhalteris

Buhalteris-apskaitininkas

Priežiūros ir ūkio skyriaus vedėjas

Priėmimo ir integracijos skyriaus vedėjas

Vyriausiasis socialinio darbo koordinatorius

Socialinio darbo koordinatorius

Socialinio darbo koordinatorius (Integrac.koord.skr.)

Socialinio darbo koordinatorius aprūpinimui

Socialinio darbo koordinatorius apklausoms

Aprūpinimo koordinatorius (Apgyvendinimo koordinavimo ir kompleksinės pagalbos teikimo skr.)

Koordinatorius (Apgyvendinimo koordinavimo ir kompleksinės pagalbos teikimo skr.)

Aprūpinimo koordinatorius (Naujininkų pabėgėlių stovykla)

Vyriausiasis socialinis darbuotojas

Socialinis darbuotojas

Individualios priežiūros specialistas

Socialinio darbo koordinatoriaus asistentas

Socialinio darbuotojo padėjėjas (budintis)

Socialinio atvejo vadybininkas

Socialinis pedagogas

Statistikas

Psichologas

Akušeris

Gydytojas

Vyr. slaugytojas

Slaugytojas

Paramedikas

Darbų saugos ir materialinių vertybių specialistas

Informacinių technologijų ir ryšių sistemų eksploatavimo jaunesniojo specialistas

Priežiūros ir ūkio skyriaus darbuotojas

Vairuotojas

Darbininkas

Valytojas

 

Informacija atnaujinta 2022 11 24