Puslapio medis
facebook
youtube
PPC logo

Parama karo pabėgėliams iš Ukrainos

Projektas – „Parama karo pabėgėliams iš Ukrainos“.

Projekto numeris – 08.3.1-ESFA-V-419-02-0001.

Paramos šaltinis – iš 2014-2020 m. Europos Socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamas projektas ,,Parama karo pabėgėliams iš Ukrainos“.

Projekto tikslinė grupė – projekto veiklose dalyvaujantis viešąsias paslaugas teikiančių institucijų, įstaigų ir organizacijų darbuotojai.

Įgyvendinančioji institucija – Europos socialinio fondo agentūra.

Partneris – Pabėgėlių priėmimo centras.

Projekto tikslas – pagerinti viešąsias paslaugas teikiančių specialistų kompetencijas ir gebėjimus tiekiant paslaugas ne ES piliečiams.

Projekto uždaviniai:

  • Organizuoti bendradarbiavimo ir galimybių renginius Lietuvoje bei užsienyje.
  • Suburti ir apjungti specialistus, dirbančius pabėgėlių integracijos klausimais, pasidalinti patirtimi, spręsti iškylančius iššūkius.
  • Supažindinant viešąsias paslaugas teikiančius darbuotojus su skirtingą statusą turinčių ne ES piliečių integracijos politika bei procesais tiek teoriniu, tiek praktiniu lygmeniu, atkreipiant dėmesį į sociologinius, teisinius ir kultūrinius migracijos, migrantų ir prieglobsčio gavėjų integracijos veiksnius bei atsižvelgiant į migracijos, migrantų ir prieglobsčio gavėjų integracijos srityje dirbančių ekspertų ilgalaikę praktinę patirtį.
  • Sukurti animuotus filmukus, skirtus šviesti ir skatinti kuo lengvesnę socialinę integraciją į visuomeninį gyvenimą.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2023 05 01 – 2023 11 30.

Informacija atnaujinta 2023 07 19