Puslapio medis
facebook
youtube
PPC logo

Įsikurk Lietuvoje

RPPC 5 Apie Centrą 5 Projektai 5 Įsikurk Lietuvoje

 

 

Projektas „Įsikurk Lietuvoje”

Projektas yra finansuojamas iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo lėšų

Pareiškėjas: Pabėgėlių priėmimo centras

Projekto partneriai: Vilniaus arkivyskupijos Caritas, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija

Projektas yra skirtas užtikrinti kompleksinį įvairių paslaugų teikimą tikslinės grupės asmenims, siekiant pagerinti jų integracijos sąlygas Lietuvos Respublikoje. Siekiama padėti perkeltiems asmenims spręsti kylančias problemas, didinti galimybes integruotis kultūriniu ir socialiniu požiūriu, taikyti aktyvias integracijos priemones, informuoti visuomenę. Projekto veiklos: suorganizuotos vertėjo ir medicininės paslaugos, suteiktos konsultacijos pragyvenimo lėšų, ugdymosi, humanitarinės ir socialinės veiklos klausimais, vykdomi socialinių įgūdžių mokymai, lietuvių kalbos kursai, išmokamos pašalpos socialinės integracijos laikotarpiu. Užtikrinamas prieglobstį gavusių užsieniečių vaikų ugdymas ikimokyklinėse ir mokyklinėse įstaigose.

Projekto tikslas:

Projektas skirtas užtikrinti kompleksinį svarbių paslaugų teikimą tikslinės grupės asmenims, nurodytiems PFSA 19 punkte, siekiant pagerinti jų integracijos sąlygas Lietuvos Respublikoje. Siekiama padėti perkeltiems asmenims spręsti kylančias problemas, didinti galimybes integruotis kultūriniu ir socialiniu požiūriu, taikyti aktyvias integracijos priemones.

Laikotarpis 2022-01-01 – 2023-12-31

Informacija atnaujinta 2023 05 18