Puslapio medis
facebook
youtube
PPC logo

Korupcijos prevencija

RPPC 5 Apie Centrą 5 Korupcijos prevencija

Antikorupcinio elgesio kodeksas

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas

Antikorupcinės aplinkos viešajame sektoriuje kūrimo ir įgyvendinimo vadovas

Įsakymas dėl pranešimų apie pažeidimus įstaigose pateikimo Lietuvos Respublikos prokuratūrai tvarkos aprašo patvirtinimo

Įsakymas dėl Pabėgėlių priėmimo centro pareigybių, kurias siekiant eiti arba jas einant, teikiamas rašytinis prašymas Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją apie asmenį, sąrašo tvirtinimo

Įsakymas dėl darbuotojų viešųjų ir privačių interesų deklaravimo

Įsakymas dėl Pabėgėlių priėmimo centro direktoriaus 2023 m. sausio 3 d. įsakymo Nr. VK-17A „Dėl Pabėgėlių priėmimo centro pareigybių, kurias siekiant eiti arba jas einant, teikiamas rašytinis prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją, apie asmenį, sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo

Korupcijos pasireiškimo rizikos vertimo išvada

Priemonių planai

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. vasario 3 d. įsakymas Nr. A1-71 ,,Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. A1-869 ,,Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų korupcijos prevencijos 2023–2025 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo“

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS IR JAI PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2023–2025 METŲ VEIKSMŲ PLANAS

Pabėgėlių priėmimo centro antikorupcinės programos priemonių planas 2022 metams

Pabėgėlių priėmimo centro antikorupcinės programos priemonių planas 2021 metams

Pabėgėlių priėmimo centro antikorupcinės programos priemonių planas 2020 metams

Pabėgėlių priėmimo centro antikorupcinės programos priemonių planas 2019 metams

 

2023 m. taikomos antikorupcinės priemonės Pabėgėlių priėmimo centre

Dalyvavimas teminiuose seminaruose ir renginiuose apie korupcijos prevenciją.
Pabėgėlių priėmimo centro direktorė ir darbuotojai, atsakingi už antikorupcinės aplinkos kūrimą įstaigoje, 2023 m. gegužės 25 d. dalyvavo seminare „Teisėsaugos taikiklyje. Finansinių nusikaltimų ir korupcijos prevencija“.  Seminaro metu teisininkai ir teisėsaugos ekspertai įvardino praktinius patarimus valstybės ir savivaldybės įstaigoms bei įmonėms, norint jaustis saugiai, priimant sprendimus. Įgytos žinios, padedančios valstybinėse įstaigose dirbantiems žmonėms išvengti nesąmoningų klaidų, kurios būtų traktuojamos kaip korupcija ar net finansiniai nusikaltimai ir užtrauktų baudžiamąją atsakomybę.

Pabėgėlių priėmimo centro darbuotojai, atsakingi už antikorupcinės aplinkos kūrimą įstaigoje, 2023 m. spalio 19 d. nuotoliniu būdu dalyvavo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) renginyje „Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo atlikimo praktiniai aspektai“. Renginio metu aptartas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo praktinis taikymas, o viešojo sektoriaus subjektų atstovai pasidalino šios priemonės įgyvendinimo praktika.

 Mokymai visiems įstaigos darbuotojams apie korupcijos prevenciją darbe. Aptariama korupcijos sąvoka ir jos apraiškos, etiškas elgesys darbe, nagrinėjamos praktinės užduotys, pateikiama medžiaga savišvietai.

Anoniminė darbuotojų apklausa. Sukurta anketa ir atlikta anoniminė apklausa apie korupcijos prevenciją. Apklausos rezultatai išnagrinėti ir susisteminti.

 

 

 

 

STT ikona

Vaizdo paskaitos

Stt

 

Informacija atnaujinta 2024 03 28