Puslapio medis
facebook
youtube
PPC logo

Administracinė informacija

RPPC 5 Apie Centrą 5 Administracinė informacija

Pabėgėlių priėmimo centras (toliau – Centras) vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 14 d. sprendimu Nr. 10V-31 „Dėl užsieniečių apgyvendinimo vietų administravimo, vidaus tvarkos ir procedūrinių veiksmų atlikimo taisyklių“  informuoja apie lankymo tvarką Centre:

 1. Prašymas leisti apsilankyti apgyvendinimo vietoje turi būti pateiktas el. pašto adresu centras@rppc.lt lietuvių kalba, jame nurodoma:
  • apsilankymo tikslas;
  • planuojamo apsilankymo data ir laikas;
  • lankytojų vardai, pavardės ir kontaktiniai duomenys, o kai atstovaujama organizacijai, – ir organizacijos pavadinimas ir kontaktiniai duomenys.
  • lankymosi prašymo forma

Dėl užsieniečių apgyvendinimo vietų administravimo, vidaus tvarkos ir procedūrinių veiksmų atlikimo taisyklių

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

Žiniasklaidos atstovai, norintys apsilankyti Pabėgėlių priėmimo centre Rukloje arba Naujininkų pabėgėlių stovykloje Vilniuje turi pateikti užpildytą prašymo formą el. pašto adresu lina.gedimine@rppc.lt lietuvių kalba, jame nurodoma:

 1. apsilankymo tikslas;
 2. konkretūs asmenys, su kuriais norima susitikti;
 3. planuojamo apsilankymo data ir laikas;
 4. žiniasklaidos atstovų vardai, pavardės, kontaktiniai duomenys, žinių portalas, kuriam atstovaujama;
 5. transporto priemonės valstybiniai numeriai, markė, su kuria atvyksite į centrą/stovyklą.

SVARBU! Vizitams priimami asmenys, turintys galimybių pasą ar jam prilyginamą dokumentą.

 

Informacija atnaujinta 2022 01 27