Puslapio medis
facebook
youtube
PPC logo

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos įstatymai

Dėl užsieniečių teisinės padėties

Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas

Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymas

Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas

Lietuvos Respublikos asmenų perkėlimo į Lietuvos Respubliką įstatymas

Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo Nr. I-621 pakeitimo įstatymas

Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju įstatymas

Lietuvos Respublikos asmenų perkėlimo į Lietuvos Respubliką įstatymas

 

Kiti teisės aktai

Dėl Užsieniečių laikino apgyvendinimo pabėgėlių priėmimo centre sąlygų ir tvarkos aprašo ir Užsieniečio teisės gauti kompensaciją už naudojimąsi visuomeninio transporto priemonėmis įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo

Dėl Prieglobsčio prašytojo teisės kas mėnesį gauti piniginę pašalpą įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl Užsieniečių, kaip esančių ar buvusių su prekyba žmonėmis susijusių nusikaltimų aukų, jų apsisprendimo laikotarpiu apgyvendinimo Pabėgėlių priėmimo centre tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl bazinių būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžių savivaldybėse 2021 metams

Dėl nelydimų nepilnamečių prieglobsčio prašytojų apgyvendinimo pabėgėlių priėmimo centre taisyklių patvirtinimo.

Dėl Lietuvos Respublikoje nustatytų nelydimų nepilnamečių užsieniečių, kurie nėra prieglobsčio prašytojai, amžiaus nustatymo, apgyvendinimo ir kitų procedūrinių veiksmų tvarkos aprašo patvirtinimo

 

Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimai

Dėl Valstybės paramos prieglobsčio gavėjų integracijai teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl Lietuvos Respublikos asmenų perkėlimo į Lietuvos Respubliką įstatymo įgyvendinimo

Civilinis kodeksas

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Civilinis kodeksas

 

Deklaracijos

Visuotinė žmogaus teisių deklaracija

 

Konvencijos

Konvencija dėl pabėgėlių statuso

 

Informacija atnaujinta 2023 01 25