Puslapio medis
facebook
youtube
PPC logo

„Pabėgėlis – mūsų visuomenės dalis“

RPPC 5 Apie Centrą 5 Projektai 5 „Pabėgėlis – mūsų visuomenės dalis“

Projektas „Pabėgėlis – mūsų visuomenės dalis“

Paramos šaltinis – Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo programa

Projekto tikslas – gerinti PGU integracijos Centre sąlygas ir kokybę, organizuoti užsieniečiams užsiėmimus įvairiomis temomis, įtraukiant juos į įvairias veiklas, skatinti visuomenės ir PGU tiesioginį bendradarbiavimą, socialinės integracijos vykdytojų tarpusavio bendradarbiavimą, skleisti informaciją visuomenei apie PGU.

Projekto pareiškėjas – Pabėgėlių priėmimo centras

Projekto partneris – Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija

Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2016-01-01 – 2023-06-30.

Projekto tikslinė grupė – projekto metu dalyvaus iš viso apie 200 tikslinės grupės atstovų.

Projekto tiesioginę tikslinę grupė:

 • Bet kurie trečiosios šalies piliečiai arba asmenys be pilietybės, turintys statusą, apibrėžtą 1951 m. liepos 28 d. Ženevos konvencija dėl pabėgėlių statuso ir jos 1967 m. protokolu, ir kuriems leidžiama kaip pabėgėliams gyventi Lietuvos Respublikoje.
 • Bet kurie trečiosios šalies piliečiai arba asmenys be pilietybės, kurie naudojasi kita tarptautinės apsaugos forma Lietuvos Respublikoje pagal nacionalinius teisės aktus.

Projekto vykdymo metu organizuojamos veiklos:

 • Aprūpinimas maisto paketais;
 • Aprūpinimas rūbais ir avalyne;
 • Aprūpinimas higienos priemonėmis;
 • Teisininko konsultacijos;
 • Asmens sveikatos priežiūros paslaugos;
 • Psichologo konsultacijos;
 • Lietuvių kalbos užsiėmimai suaugusiems Centre;
 • Suorganizuoti papildomi lietuvių kalbos mokymai PGU savivaldybėse;
 • Suorganizuoti LR Konstitucijos pagrindų mokymai PGU savivaldybėse;
 • Pilietinio orientavimo užsiėmimai;
 • Profesinės karjeros PGU planavimo veikla;
 • Individualios konsultacijos ir užsiėmimai būsto, pragyvenimo lėšų ir ugdymosi klausimais;
 • Kompiuterinio raštingumo užsiėmimai;
 • Etnokultūrinės parodos;
 • Švenčių vaikams ir suaugusiems organizavimas (Kalėdos, Užgavėnės, Velykos);
 • Pasaulinės pabėgėlių dienos minėjimas;
 • Informaciniai susitikimai PGU;
 • Dienos stovyklos jaunimui organizavimas;
 • Informacijos kabineto ir bibliotekos paslaugos;
 • Socialinių įgūdžių ugdymo užsiėmimai;
 • Pažintinės išvykos;
 • Veikla su vaikais;
 • Meninių gebėjimų ugdymo veikla;
 • Sporto veikla su PGU;
 • Amatų pamokėlių organizavimas;
 • Laisvalaikio klubo veikla;
 • Apželdinimo ir interjero kūrimo Centre užsiėmimai.

 

Informacija atnaujinta 2023 03 22