Puslapio medis
facebook
youtube
PPC logo

Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija

Projektas – „Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija“.

Projekto numeris – HOME/2022/AMIF/AG/EMAS/TF1/LT/0013.

Paramos šaltinis – Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo  priemonės „Pagalba ekstremaliosios situacijos atveju“.

Projekto tikslinė grupė – trečiųjų valstybių piliečiai, kurie turi leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje; prieglobsčio prašytojai; asmenys, kurie turi teisę gauti laikinąją apsaugą Lietuvos Respublikoje; Užsieniečių teisinės padėties įstatymo 1408 straipsnio 3 dalyje nurodyti užsieniečiai, kuriems išduotas užsieniečio registracijos pažymėjimas; kiti užsieniečiai, kurie gali tapti pažeidžiami dėl nelegalaus darbo, prekybos žmonėmis.

Projekto tikslas – prisidėti prie tikslinės grupės asmenų priėmimo ir ankstyvosios integracijos.

Projekto uždaviniai:

  • stiprinti Lietuvos Respublikos pajėgumus trečiųjų valstybių piliečių registracijos ir leidimų gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo procesuose;
  • gerinti priėmimo sąlygas trečiųjų valstybių piliečiams;
  • prisidėti prie savivaldos lygiu vykdomų ankstyvosios trečiųjų valstybių piliečių integracijos veiklų;
  • pasirengti galimam trečiųjų valstybių piliečių antplūdžiui (įskaitant apgyvendinimo vietų paruošimą ir apgyvendinimo vietoms koordinuoti bei paslaugoms trečiųjų valstybių piliečiams teikti reikalingo personalo darbo užmokestį);
  • užtikrinti Valstybės duomenų agentūrai Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. 224 „Dėl laikinosios apsaugos Lietuvos Respublikoje užsieniečiams suteikimo“ 3.4 papunktyje nurodytų pavedimų įgyvendinimą.

Projekto įgyvendinimą koordinuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, projekto vykdytojas – Pabėgėlių priėmimo centras.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2023 01 01 – 2024 02 29.

 

 

Informacija atnaujinta: 2023 05 15