Puslapio medis
facebook
youtube
PPC logo

Pabėgėlių priėmimo centro apgyvendinimo sąlygų gerinimas

 

    

 

Projekto kodas PMIF-1.1.1-V-04
Projekto pavadinimas Pabėgėlių priėmimo centro apgyvendinimo sąlygų gerinimas
Paramos šaltinis Projektas yra bendrai finansuojamas iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos lėšų.

 

Projekto santrauka

Pabėgėlių priėmimo centras (toliau – Centras) yra biudžetinė socialines paslaugas teikianti įstaiga, kurios pagrindinės funkcijos yra laikinai apgyvendinti prieglobstį gavusius ir prieglobsčio prašančius užsieniečius Centre. Siekiant sukurti tinkamas sąlygas bei pagerinti egzistuojančią infrastruktūrą, būtiną trečiųjų šalių piliečių arba asmenų be pilietybės apgyvendinimui užtikrinti Centro Naujininkų pabėgėlių stovykloje,  numatyta atlikti paprastojo remonto ir kitus darbus. Siekiant numatyto tikslo, reikalingas pastatų, kuriuose gyvena užsieniečiai, stogo apšiltinimo, dangos atnaujinimo ir lietaus surinkimo ir nuvedimo sistemos remontas. Numatyta pakeisti senus langus ir lauko duris, atnaujinti ir įrengi privažiavimo takus ir pandusus, taip palengvinant judėjimo negalią turinčių asmenų padėtį. Siekiant sumažinti infrastruktūros išlaikymo kaštus, numatyta atlikti šilumos punktų ir šilumos tinklų renovaciją. Siekiant pagerinti medicinos paslaugų prieinamumą, įsteigti licencijuotą medicinos punktą. 

 

Veiklos:

1.     Pastato stogo, langų, durų keitimas.
2.     Šiluminio mazgo atnaujinimas, radiatorių ir termoreguliatorių įrengimas
3.     Tako ir privažiavimo neįgaliesiems įrengimas
4.     Leidimų, sertifikatų ir kitų dokumentų parengimo paslaugos
5.     Šilumos punkto projektavimo užduotis ir rangos darbai
6.     Medicinos kabineto įrengimas

 

Projekto vertė 530 046,14 Eur
Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2023-04-01 – 2023-12-31.

 

Informacija atnaujinta 2023 12 11