Puslapio medis
facebook
youtube
PPC logo

Ateitį kurkime šiandien

RPPC 5 Apie Centrą 5 Projektai 5 Ateitį kurkime šiandien

 

Projektas „Ateitį kurkime šiandien“

Projekto kodas – PMIF 2.1.2-V-01-002

Paramos šaltinis – Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos lėšos.

Projekto santrauka – nuo karo arba persekiojimų bėgantys pabėgėliai gali tapti pažeidžiami. Jie neturi savo valstybės apsaugos, o dažnai nutinka ir taip, kad jie būna persekiojami savo pačių valdžios. Jei kitos šalys jų neįsileidžia arba neapsaugo, pabėgėliai gali būti pasmerkti kęsti nepakenčiamas aplinkybes, kuomet pagrindinėms jų teisėms, saugumui ar net gyvybei iškyla pavojus. Projekto „Ateitį kurkime šiandien“ tikslinės grupės asmenys turi ypatingų poreikių ir dažnai patiria įvairių sunkumų: kalbos barjeras, institucinės ir teisinės sistemos, kultūros bei kitų vertybių neišmanymas. Taip pat neretai susiduriama su diskriminacija darbo ir apgyvendinimo sektoriuose. Šių asmenų šeimyninė padėtis (daugiavaikės šeimos, vienišos mamos ar tėvai), dažni sveikatos sutrikimai, psichologinės problemos, aplinkybės dėl kurių tenka palikti savo šalį, ir neigiamos visuomenės nuostatos taip pat apriboja sėkmingos integracijos galimybes, ir tinkamų paslaugų suteikimą. Projektas yra skirtas pagerinti tikslinės grupės asmenų priėmimo ir apgyvendinimo sąlygas ir užtikrinti jų gebėjimą orientuotis Lietuvos socialinėje sistemoje, Lietuvos darbo rinkoje, švietimo, teisinėje sistemoje, gauti psichologinę pagalbą, vertimo ir kalbos mokymo paslaugas, sudaryti sąlygas bendrauti bendruomenės nariams su visuomenės atstovais.

Projekto tikslas – pagerinti materialines tikslinės grupės asmenų gyvenimo sąlygas ir aprūpinimą (maisto produktais, higieninėmis, rūbais, avalyne). Sukurti mobilias komandas, valdyti migrantų krizę, kuriose dirbantys specialistai organizuotų migrantų aprūpinimą maistu, rūbais, avalyne, higieninėmis priemonėmis, laikinose migrantų apgyvendinimo vietose. Taip pat mobilių komandų dėka bus organizuojama socialinių paslaugų, medicinos, vertėjų, psichologų paslaugų teikimas. Organizuoti perkeltinų asmenų iš Venesuelos, apgyvendinimą Centro nuomojamose patalpose. Suteikti gyvenamąsias patalpas humanitarinį statusą gavusiems asmenims.

Projekto pareiškėjas – Pabėgėlių priėmimo centras

Projekto partneris – Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija

Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2021-07-01 – 2023-12-31.

Projekto tikslinė grupė – PFSA 18 punkte nurodyti tikslinės grupės atstovai.