Puslapio medis
facebook

Kviečiame dalyvauti projekte „Užsieniečių verslumo ir įsitraukimo į darbo rinką skatinimas“.

RPPC 5 Project 5 Kviečiame dalyvauti projekte „Užsieniečių verslumo ir įsitraukimo į darbo rinką skatinimas“.

Trumpai apie projektą. Įsitraukimas į darbo rinką yra viena svarbiausių užduočių tikslinės grupės asmenims, padedanti jiems išgyventi, pasirūpinti šeima, skatinanti pasitikėjimą nauja šalimi, tam tikra prasme padedanti užmegzti socialinius ryšius arba stiprinti jau esamus. Šiuo projektu siekiama padėti tikslinės grupės asmenims lengviau įsilieti į Lietuvos darbo rinką, tapti nepriklausomais nuo valstybės teikiamos pagalbos, pilnaverčiais visuomenės nariais, ugdyti savarankiškumą ir savivertę.

Projekto tikslas – padėti tikslinės grupės asmenims įveikti kliūtis bei barjerus, siekiant sėkmingos integracijos į darbo rinką. Siekiant šio tikslo, projekte numatytos priemonės – mentorystė, įvairūs kvalifikacijos, profesijos ar kitokių kompetencijų įgijimo ar tobulinimo kursai, vertimų raštu ir žodžiu paslaugos, vaikų priežiūros paslaugos.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021 08 23 – 2022 12 31.

Dėl dalyvavimo projekte ar išsamesnės informacijos galite kreiptis: jolita.jankauskiene@rppc.lt arba tel. +370 349 73377.

Daugiau informacijos rasite čia: https://rppc.lt/apie-centra/projektai/uzsienieciu-verslumo-ir-isitraukimo-i-darbo-rinka-skatinimas/