Puslapio medis
facebook
youtube
PPC logo

Dėl lankymosi Centre tvarkos

RPPC 5 Skubi informacija 5 Dėl lankymosi Centre tvarkos

Pabėgėlių priėmimo centras (toliau – Centras) vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 14 d. sprendimu Nr. 10V-31 „Dėl užsieniečių apgyvendinimo vietų administravimo, vidaus tvarkos ir procedūrinių veiksmų atlikimo taisyklių“  informuoja apie lankymo tvarką Centre:

Prašymas leisti apsilankyti apgyvendinimo vietoje turi būti pateiktas el. pašto adresu centras@rppc.lt lietuvių kalba, jame nurodoma:

    • apsilankymo tikslas;
    • planuojamo apsilankymo data ir laikas;
    • lankytojų vardai, pavardės ir kontaktiniai duomenys, o kai atstovaujama organizacijai, – ir organizacijos pavadinimas ir kontaktiniai duomenys.
    • lankymosi prašymo forma

Dėl užsieniečių apgyvendinimo vietų administravimo, vidaus tvarkos ir procedūrinių veiksmų atlikimo taisyklių