Puslapio medis
facebook

„Pabėgėlių priėmimo centro I-ojo ir II-ojo korpusų pastatų stogų šiltinimas“

RPPC 5 Apie centrą 5 Projektai 5 „Pabėgėlių priėmimo centro I-ojo ir II-ojo korpusų pastatų stogų šiltinimas“

Projektas – „Pabėgėlių priėmimo centro I-ojo ir II-ojo korpusų pastatų stogų šiltinimas“

Projekto kodas –  PMIF-1.1.1-V-03-001

Paramos šaltinis – Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo programa.

Projekto santrauka.  Pabėgėlių priėmimo centras yra biudžetinė socialines paslaugas teikianti įstaiga, kurios pagrindinės funkcijos yra laikinai apgyvendinti prieglobstį gavusius ir prieglobsčio prašančius užsieniečius Centre. Siekiant sukurti tinkamas sąlygas, būtinas trečiųjų šalių piliečių arba asmenų be pilietybės apgyvendinimui užtikrinti Centre, pagerinti jų poreikius ir apgyvendinimo sąlygų kokybę, reikalingas pastatų, kuriuose gyvena užsieniečiai, stogų apšiltinimo, dangos atnaujinimo ir lietaus surinkimo ir nuvedimo sistemos pakeitimas. Pastatų sienos yra apšiltintos ir renovuotos, o stogai neapšiltinti ir nesandarūs drėgmės prasiskverbimui, todėl nėra užtikrinamos tinkamos  užsieniečių gyvenimo sąlygos Centre. Įgyvendinus šį projektą bus užtikrintos tinkamos užsieniečių apgyvendinimo sąlygos 120 tikslinės grupės atstovų. Pastatai atitiks bendrąsias higienos normas ir aplinkosauginius reikalavimus.

Projekto pareiškėjas – Pabėgėlių priėmimo centras

Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2020-07-01 – 2021-12-31.