Puslapio medis
facebook
PPC logo

„Bendruomeniškumo skatinimas Lietuvoje”

RPPC 5 Apie centrą 5 Projektai 5 „Bendruomeniškumo skatinimas Lietuvoje”

Projektas – Bendruomeniškumo skatinimas Lietuvoje

Projekto kodas – PMIF-2.1.6-K-01-005

Paramos šaltinis – Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos lėšos.

Projekto santrauka. Projekto tikslas yra gerinti trečiosios valstybės (ne Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybės narės) piliečių arba asmenų be pilietybės  (toliau – tikslinės grupės atstovai) integraciją, mažinant jų socialinę atskirtį per bendruomenines iniciatyvas. Projektą yra numatoma įgyvendinti Pabėgėlių priėmimo centro teritorijoje bei kitose savivaldybėse.
Projektas planuojamas įgyvendinti Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Jonavos savivaldybėse, organizuojant seminarus ir diskusijas, skatinant bendruomeniškumą per sportines veiklas, vasaros dienos stovyklas.
Projektui pasibaigus bus padidintos galimybės užsieniečių bendravimui su vietos bendruomenėmis bei kitais užsieniečiais, asmenys gebės savarankiškiau gyventi ir dirbti Lietuvoje. Centro darbuotojai įgis patirties, dalyvaujant projekte. Lietuvos piliečiai sudalyvavę veiklose pažins kultūrų skirtumus, padės lengviau integruotis užsieniečiams visuomenėje.

Projekto pareiškėjas – Pabėgėlių priėmimo centras.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2021-05-17 – 2022-12-31.

 

Informacija atnaujinta 2021.06.14