Puslapio medis
facebook
PPC logo

„Atrask save Lietuvoje”

RPPC 5 Apie centrą 5 Projektai 5 „Atrask save Lietuvoje”

Projektas „Atrask save Lietuvoje“ yra skirtas ypatingo atvejo „užsieniečių perkėlimas į LR teritoriją iš trečiosios valstybės teritorijos“, palengvinti integracijos procesą Lietuvoje. Padėti perkeltiems asmenims spręsti problemas, didinti galimybes integruotis kultūriniu ir socialiniu požiūriu, taikyti aktyvias integracijos priemones, informuoti visuomenę.

Projektas yra finansuojamas iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo lėšų.

Projekto tikslas – prisidėti prie atsakomybės pasidalijimo tarp Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybių narių siekiant padėti ES valstybėms narėms geriau spręsti dėl išimtinio spaudimo jų prieglobsčio ir migracijos sistemoms, kurį sudaro staigus ir didelis trečiųjų šalių piliečių antplūdis į jų teritorijas, kylančias problemas bei užtikrinti kompleksinį svarbių paslaugų teikimą tikslinės grupės asmenims, siekiant pagerinti jų integracijos sąlygas Lietuvos Respublikoje.

Projekto pareiškėjas – Pabėgėlių priėmimo centras

Projekto partneris – Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija, Vilniaus arkivyskupijos Caritas, Biudžetinė įstaiga Klaipėdos miesto socialinės paramos centras.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2016-04-01 –  2022-12-31.

Projekto tikslinė grupė – trečiosios šalies (ne ES valstybės narės) piliečiai arba asmenys be pilietybės, kurie vadovaujantis Tarybos sprendimu Nr. 2015/1601 yra perkelti į Lietuvos Respublikos teritoriją.

Projekto dalyvių skaičius – 70 asmenų.

Projekto tikslas atitinka tokias nustatytas pagal PMIF (Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas) 2014-2020 veiklas, susijusias su integracijos priemonių organizavimu tikslinių grupių asmenims, dalyvaujantiems socialinės integracijos programoje Centre ir savivaldybėse;

 1. Integracijos priemonių organizavimas tikslinės grupės asmenims,  gyvenantiems Pabėgėlių priėmimo centre (toliau – PPC) Rukloje;
 2. Tikslinės grupės asmenų gyvenimo sąlygų gerinimas aprūpinant drabužiais ir avalyne, čiužiniais, pagalvėmis, antklodėmis ir patalyne (pagalvių, antklodžių užvalkalais ir paklodėmis), indais, maisto produktais, higienos reikmenimis, daiktais vaikams (vežimėliais kūdikiams, lovomis, maitinimo kėdutėmis, knygomis, žaislais ir pan.) ir kitais būtinais daiktais;
 3. Teisinės konsultacijos ir (arba) paslaugos;
 4. Psichologinė pagalba ir (arba) konsultacijos;
 5. Vertimo raštu ir (arba) žodžiu paslaugos;
 6. Lietuvių kalbos mokymai ir (arba) kursai;
 7. Pašalpų tikslinės grupės asmenims,  mokėjimas;
 8. Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo valstybinėse ir savivaldybių ikimokyklinio ugdymo įstaigose organizavimas;
 9. Mokinių aprūpinimas mokykliniais reikmenimis;
 10. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojo siuntimu skirtos valstybės nekompensuojamos būtinos sveikatos priežiūros paslaugos ir (ar) medikamentai, medicinos pagalbos priemonės, vakcinos;
 11. Tikslinės grupės asmenų pervežimas Lietuvos Respublikos teritorijoje;
 12. Mokyklinio amžiaus vaikų ugdymas mokyklinio ugdymo įstaigose;

 

Informacija atnaujinta 2019.09.25