Puslapio medis
facebook
youtube

Pabėgėlių administravimo informacinės sistemos modernizavimas ir įdiegimas

 

 

Projektas –  „Pabėgėlių administravimo informacinės sistemos modernizavimas ir įdiegimas“

Projekto kodas – PMIF-1.05-V-01-01

Projektu sprendžiamos problemos. Pabėgėlių administravimo informacinė sistema (toliau – PAIS) buvo sukurta ir pradėta eksploatuoti 2004 metais, siekiant optimizuoti vykdomą prieglobstį gavusiems užsieniečiams skirtos paramos administravimą ir jo priežiūrą. Ši sistema leidžia greičiau apdoroti duomenis, pagreitina reikiamų duomenų paieška ir pateikimą, galima formuoti statistines ataskaitas, bei jas spausdinti.
Šiuo metu PAIS neužtikrina pakankamų technologinių sąlygų efektyviai vykdyti užsieniečių apskaitos, valdymo procesų ir susijusių planavimo, stebėsenos, vertinimo (analizės) ir atsiskaitymo už pasiektus rezultatus procesų. Procesų vykdymas nėra pakankamai automatizuotas ir efektyvus, be to riboja galimybę priimti duomenimis grįstus sprendimus dėl ne pilnai automatizuotų aprūpinimo priemonių, paslaugų, pagalbos planų, jų stebėsenos ir finansinių lėšų planavimo, duomenų analizės.
Dėl šių priežasčių Pabėgėlių priėmimo centras siekia modernizuoti ir įdiegti Pabėgėlių administravimo informacinę sistemą, leisiančią lanksčiau ir efektyviau informacinių technologijų priemonėmis sudaryti sąlygas automatizuoti ir vykdyti užsieniečių apskaitą bei valdymą: automatizuotai vykdyti asmenų registravimo, lėšų (pašalpų), aprūpinimo, paslaugų planavimo, stebėsenos ir analizės procesus bei sudaryti galimybes priimti duomenimis grįstus sprendimus, atsižvelgiant į praeities patirtis ir kilusias nestandartines situacijas, tokias, kaip pabėgėlių krizė.
Sukurtais funkcionalumais naudosis šios suinteresuotos šalys: Pabėgėlių priėmimo centro darbuotojai, Socialines paslaugas teikiančių organizacijų specialistai.

Trumpas projekto aprašymas. Projekto tikslas – Pabėgėlių apskaitos informacinės sistemos (PAIS) modernizavimas ir įdiegimas, kurie padės automatizuoti ir lanksčiau bei efektyviau vykdyti užsieniečių apskaitą, kaupti ir valdyti informaciją, rinkti kiekybinius ir kokybinius duomenis, ir registruoti juos. Bus gerinamas ir efektyvinamas informacijos valdymas ir prieinamumas suinteresuotoms šalims.

Projekto veiklos aprašymas:

PAIS modernizavimas ir įdiegimas bus atliekamas atliepiant šiuos uždavinius:
-Išplėsti kaupiamų duomenų aibę aktualiais duomenimis ir dokumentais;
-Įgyvendinti integraciją su MIGRIS – gauti maksimalią užsieniečių apskaitos duomenų apimtį į PAIS iš MIGRIS (ir MIGRIS APM);
-Maksimizuoti kaupiamų duomenų vientisumą, patikimumą ir jų teikimo vidiniams ir išoriniams naudotojams galimybes;
-Nustatyti konkretiems specialistams skirtas darbų užduotis ir kalendorius;
-Modernizuoti PAIS technologinius komponentus;
-Suteikti šiuolaikišką bei patogią naudotojo sąsają;
-Išplėsti ataskaitų formavimo ir duomenų stebėsenos bei analizės galimybes ir efektyvius analitinius įrankius PAIS naudotojams;
-Įdiegti modernizuotą PAIS VDC.
Modernizavus ir įdiegus PAIS, bus atliktas poveikio duomenų apsaugai vertinimas.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2024-03-03 – 2027-12-31

 

Informacija atnaujinta 2024 05 27