Puslapio medis
facebook
PPC logo

Mobiliųjų komandų specialistai, teikdami pagalbą migrantams, stovyklose praleido daugiau kaip 9 tūkst. val.

RPPC 5 Naujienos 5 Mobiliųjų komandų specialistai, teikdami pagalbą migrantams, stovyklose praleido daugiau kaip 9 tūkst. val.

Penkios mobiliosios komandos nuo rugsėjo intensyviai dirba ir teikia socialinę – humanitarinę pagalbą pažeidžiamiems migrantams. Specialistai migrantų apgyvendinimo vietose jau praleido daugiau kaip 9 tūkst. valandų teikdami socialines, psichologo, medicinos, vertėjų paslaugas, organizuodami užimtumo veiklas, rūpindamiesi logistika.

„Mobiliųjų komandų specialistai stengiasi atliepti svarbiausius pažeidžiamų migrantų poreikius, skiria individualų dėmesį, padeda nėščioms moterims, vaikams, nelydimiems nepilnamečiams, negalią turintiesiems asmenims ir sunkiems ligoniams. Komandų specialistai taip pat organizuoja vaikų ir suaugusių užimtumą stovyklose“, – sako socialinės apsaugos ir darbo viceministrė Justina Jakštienė.

18 mobiliųjų komandų specialistų periodiškai lanko pažeidžiamus migrantus Pabėgėlių priėmimo centruose Rukloje ir Vilniuje Naujininkuose, Pabradės, Kybartų ir Medininkų (kartu su Pasieniečių mokykla) užsieniečių registracijos centruose.


Mobiliųjų komandų sudėtis

Penkiose mobiliosiose komandose šiuo metu dirba 18 įvairių sričių specialistų: socialiniai konsultantai, psichologai ir jų padėjėjai, užimtumo bei logistikos specialistai, vertėjai, socialiniai specialistai medicinos klausimais. Stovyklas jie lanko reguliariai. Kiekviena stovykla turi savo socialinį konsultantą – mobiliosios grupės koordinatorių, kuris atsakingas už tiesioginį bendradarbiavimą su stovyklos vadovu.

Artimiausioje ateityje mobiliųjų komandų sudėtį ketinama plėsti iki 24 specialistų. Šiuo metu papildomai ieškoma psichologų, užimtumo specialistų, socialinio konsultanto – grupės koordinatoriaus.


Mobiliųjų komandų teikiama pagalba migrantams

Visose stovyklose mobiliųjų komandų specialistai nuolat siekia išsiaiškinti, kokių konkrečiai bendrųjų ar specialiųjų poreikių turi migrantai ir pagal galimybes juos atliepti – drabužių, avalynės, maisto produktų, higienos ir užimtumo priemonių, medicinos paslaugų, vaistų, psichologinės pagalbos, padeda susisiekti su artimaisiais, esančiais kitose stovyklose ar užsienyje.

Mobiliųjų komandų specialistai stovyklose nuolat vykdo psichosocialinę prevencinę veiklą, teikia migrantams konsultacijas apie psichologinę pagalbą sau. Komandų psichologai taip pat teikia individualią pirminę psichologinę pagalbą, o, esant poreikiui, nukreipia pas nuolat stovyklose dirbančius ar papildomai atvykstančius psichologus.

Mobiliųjų komandų specialistai migrantus nuolat informuoja ir konsultuoja socialinių, kultūrinių skirtumų klausimais, supažindina su stovyklose veikiančiomis taisyklėmis ir gyventojų pareigomis, padeda spręsti įvairias problemas. Komandų vertėjai padeda susikalbėti su stovyklų darbuotojais, medikais, administracija.

Mobiliųjų komandų specialistai taip pat informuoja stovyklų gyventojus apie COVID-19, vakcinaciją ir jos svarbą, dalina asmens apsaugos priemones, moko jomis naudotis, šeimas informuoja apie pamokėlių svarbą vaikams, ugdo socialinius įgūdžius.


Užimtumo paslaugos vaikams ir suaugusiems migrantams

Mobiliųjų komandų specialistai migrantų stovyklose prisideda prie vaikų ugdymo proceso, užimtumo ir įvairių veiklų organizavimo ne tik vaikams, bet ir suaugusiesiems. Įvairaus amžiaus migrantai yra mokomi lietuvių kalbos, jiems pristatoma Lietuvos istorija ir kultūra, vyksta sporto, mezgimo ir kitų rankdarbių užsiėmimai, šokių, piešimo pamokos.

Siekiama, kad stovyklų gyventojai panaudotų savo turimus įgūdžius ir išsilavinimą, teiktų paslaugas kitiems migrantams ir naudotųsi kitų teikiamomis paslaugomis: kirpėjų, virėjų, mokytojų, sporto trenerių, telefonų-kompiuterių specialistų ir kt. Tai palengvina migrantų integraciją, skatina bendravimą.

Reguliariai kiekvienoje stovykloje pildomos ir dalinamos užimtumo priemonės, žaislai vaikams. Įrengiamos saugios erdvės vaikams, mini bibliotekos, tenkinami migrantų religiniai poreikiai.

Socialinės paramos teikimą migrantų apgyvendinimo vietose koordinuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, veiklas įgyvendina Lietuvos Raudonasis Kryžius Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo lėšomis. Dalis paramos migrantams teikiama iš Raudonojo Kryžiaus federacijos skirtos paramos daiktais ir lėšomis bei visuomenės suaukotomis lėšomis.