Puslapio medis
facebook
youtube
17
birželio
10:00
Tiesioginė transliacija

🇱🇹
🔵Augant migracijos srautams visame pasaulyje, taip pat auga užsieniečių skaičius Lietuvoje, todėl pabėgėlių integracija šalies darbo rinkoje tampa itin aktualia tema. Sėkmingai integravęsi pabėgėliai sukuria įvairialypę naudą, pridėtinę vertę įmonėms ir mūsų visuomenei.
🔵Artėjant Pasaulinei pabėgėlių dienai birželio 17 d. 10:00-11:30 val. Pabėgėlių priėmimo centras organizuoja ir kviečia tiesiogiai internetu stebėti diskusiją „Pabėgėlių integracija Lietuvos darbo rinkoje”. Diskusijos metu bus kalbama apie valstybės ir privataus sektoriaus pagalbą pabėgėlių integracijai darbo rinkoje. Taip pat savo patirtimi dalinsis Lietuvoje prieglobstį gavęs Eritrėjos pilietis.
🔵Diskusijos dalyviai:
🔹Beatričė Bernotienė, Pabėgėlių priėmimo centro direktorė
🔹Renata Kuleš, Jungtinių tautų pabėgėlių agentūros (UNHCR) atstovė Lietuvoje
🔹Galina Buivolenko, Užimtumo tarnybos Paslaugų organizavimo departamento Paslaugų užsieniečiams skyriaus koordinatorė
🔹Vaida Kaikarienė, Rimi Lietuva personalo vadovė
🔹Chyar Younes, Lietuvoje prieglobstį gavęs Sirijos pilietis
🔹Alexander Tesfay Habte, Lietuvoje prieglobstį gavęs Eritrėjos pilietis.
🔵Diskusijos moderatorė Ieva Balsiūnaitė, LRT žurnalistė.
🔵Diskusija bus transliuojama tiesiogiai internetu birželio 17 d. 10:00- 11:30 val. „Facebook” ir „Youtube“ paskyrose: Pabėgėlių priėmimo centras.
🔵Renginys vyks lietuvių kalba.

🔵Renginio nuoroda Facebook:➡️ spausti čia ⬅️🇬🇧
🔵Increasing migration flow around the world, the number of foreigners in Lithuania is also growing, so the integration of refugees in the country’s labor market is becoming an extremely relevant topic. Successfully integrated refugees create multiple benefits, added value for companies and our society.
🔵As World Refugee Day approaches, Refugees Reception Centre organizes and invites you to watch online discussion “Integration of Refugees in Lithuanian Labor Market”, which will be broadcasted on June 17 at 10:00-11:30 a.m. The state and private sector assistance for the integration of refugees in the labor market will be discussed. An Eritrean citizen who received asylum in Lithuania will also share his experience.
🔵Participants of the discussion:
🔹Beatrice Bernotiene, Director of the Refugees Reception Centre
🔹Renata Kules, Government Liaison Officer of the United Nations Refugee Agency (UNHCR) in Lithuania
🔹Galina Buivolenko, Coordinator of the Services for Foreigners Department of the Service Organization Department of the Employment Service
🔹Vaida Kaikariene, Head of Personnel, Rimi Lithuania
🔹Chyar Younes, a Syrian citizen who received asylum in Lithuania
🔹Alexander Tesfay Habte, an Eritrean citizen who received asylum in Lithuania.
🔵Moderator of the discussion is Ieva Balsiunaite, LRT journalist.
🔵The discussion will be broadcasted live on the Internet on June 17 at 10:00-11:30 AM on Facebook and Youtube accounts (Pabėgėlių priėmimo centras).
🔵The event will be held in Lithuanian.

🔵Event link on Facebook ➡️ click here ⬅️