Puslapio medis
facebook
youtube
PPC logo
22
gegužės
18:00
MO muziejus, Vilnius

🇱🇹

🔵Ar kada pagalvojote apie kultūros svarbą ir įtaką kasdieniniame gyvenime? Ar kada susimąstėte su kokiais kultūriniais iššūkiais susiduria pabėgėliai, priversti palikti savo gimtuosius namus tėvynėje ir norėdami integruotis svečioje šalyje?

🔵Artėjant Pasaulinei kultūrų puoselėjimo ir Lietuvos tautinių bendrijų dienai, siekiant paminėti šias svarbias progas ir atkreipti visuomenės dėmesį į Lietuvoje gyvenančius užsieniečius, gerinti jų socialinę bei kultūrinę integraciją šalyje, gegužės 22 d. 18:00-19:30 val. kviečiame Jus į renginį MO muziejuje arba tiesiogiai internetu stebėti diskusiją „Kultūros svarba ir įtaka pabėgėlių integracijos procese”.

🔵Diskusijoje dalyvaus ir savo profesine patirtimi bei įžvalgomis dalinsis:

🔹Gediminas Pocius, Pabėgėlių priėmimo centro direktoriaus pavaduotojas
🔹Renata Kuleš, Jungtinių tautų pabėgėlių agentūros (UNHCR) atstovė Lietuvoje
🔹Maritana Larbi, Vilniaus universiteto Azijos ir transkultūrinių studijų instituto jaunesnioji asistentė
🔹Aistė Šopienė, knygos „Širdys, ieškančios namų. Tarp Venesuelos ir Lietuvos“ autorė, ispanų kalbos mokytoja ir vertėja
🔹Aldona Teresa Sulcas Subacius, Lietuvių kilmės venesuelietė, perkelta iš humanitarinės krizės ištiktos šalies.

🔵Diskusijos moderatorė Ieva Balsiūnaitė, LRT žurnalistė.

🔵Talentingas atlikėjas, Lietuvoje prieglobstį gavęs Irako pilietis Kadhim Al-Farttoosi atskleis Artimųjų Rytų muzikos žavesį per užburiančias Oud melodijas.

🔵Atvykus į renginį MO muziejuje (Pylimo g. 17, Vilnius) taip pat bus galimybė pamatyti tarptautinio „Help-Portrait“ projekto socialinę fotografijų parodą „Asmenybė ir jos istorija atsispindinti portrete“.

🔵Diskusija bus transliuojama tiesiogiai internetu gegužės 22 d. 18:00-19:30 val. „Facebook” paskyroje: Pabėgėlių priėmimo centras, Youtube kanale (Pabėgėlių priėmimo centras) ir LRT.lt portale.
🔵Renginys vyks lietuvių kalba.

🔵Renginio nuoroda Facebook:➡️ spausti čia ⬅️

 

 

🇬🇧
🔵Have you ever thought about the importance and influence of culture in your daily life? Have you ever wondered what cultural challenges refugees face when they are forced to leave their native home in order to integrate in a foreign country?
🔵With the approach of the World Day of Cultivation of the Day of Cultures and the Day of Lithuanian National Communities, in order to commemorate these important occasions and draw public attention to foreigners living in Lithuania, to improve their social and cultural integration in the country, May 22. 18:00-19:30 we invite you to the event at the MO Museum or to watch the discussion „Importance of Culture and its Influence on the Refugee Integration Process” directly online.
🔵The participants of the discussion will share their professional experience and insights:
🔹Gediminas Pocius, Deputy Director of the Refugees Reception Center
🔹Renata Kules, Government Liaison Officer of the United Nations Refugee Agency (UNHCR) in Lithuania
🔹Maritana Larbi, junior assistant at the Asian and Transcultural Studies Institute of Vilnius University
🔹Aiste Sopiene, the book „Hearts, looking for a home. Between Venezuela and Lithuania”, author, Spanish language teacher and translator
🔹Aldona Teresa Sulcas Subacius, a Venezuelan of Lithuanian origin, relocated from a country affected by a humanitarian crisis.

🔵Moderator of the discussion is Ieva Balsiunaite, LRT journalist.
🔵A talented performer, Kadhim Al-Farttoosi, a citizen of Iraq who received asylum in Lithuania, will reveal the charm of Middle Eastern music through the enchanting Oud melodies.
🔵When you come to the event at the MO Museum (Pylimo St. 17, Vilnius), you will also have the opportunity to see the social photo exhibition of the international Help-Portrait project „Personality and its history reflected in a portrait”.
🔵The event will be held in Lithuanian
🔵The discussion will be broadcast live on the Internet on May 22. 18:00-19:30 on Facebook and Youtube accounts (Pabėgėlių priėmimo centras) and LRT.lt portal.

🔵Event link on facebook ➡️ click here ⬅️